L'EQUIP DE
NEXXO PROJECT MANAGEMENT

ÀMPLIA EXPERIÈNCIA EN GESTIÓ TOTAL D'OBRA

L'equip de Nexxo Project Management està format per tècnics multidisciplinaris amb àmplia experiència en diferents àmbits tècnics i en gestió de projectes i obres.

Didac Freixa Nexxo Project Management

DÍDAC FREIXA

Soci fundador de NEXXO Project Management SLP.

Titulat en Arquitectura Tècnica per la Universitat de Girona (2008)
Realitzant Gestió integral de projectes en totes les fases des del 2008, dirigint com a Project & Construction Manager els projectes, i assumint el rol de coordinador d'inversions, projectes i obres per a les carteres de clients en col·laboració amb els seus equips directius. Especialitzat en participar en equips multidisciplinaris, suport al disseny, planificació, desenvolupament de prevaloracions d'inversions i posterior realització d'obres complint amb l'objectiu fixat. Lidera els seus projectes des d'una posició d'independència i aporta sempre el màxim compromís amb els interessos del client i la màxima exigència amb el resultat final.

Carlos Lopez de la Vieja Nexxo Project Management

CARLOS LÓPEZ DE LA VIEJA

Soci fundador de NEXXO Project Management SLP.

Titulat en Arquitectura tècnica per la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC, 2001)
Va iniciar la seva activitat professional ocupant llocs de responsabilitat en constructores d'índole diversa, dirigint com a Cap d'Obra projectes d'edificis residencials, industrials i de serveis. El 2007 va passar a gestionar projectes mitjançant gestió integrada per a clients nacionals a internacionals. Com a Project & Construction Manager està a càrrec de la direcció i coordinació de projectes, estimació de costos i control econòmic, elaboració i seguiment de la planificació d'obra i projecte, coordinació i supervisió dels equips a l'obra i, en definitiva, assegurar l'estricte compliment dels objectius prefixats de cost, termini i qualitat

Eduard Cabarrocas Nexxo Project Management

EDUARD CABARROCAS

Soci fundador de NEXXO Project Management SLP.

Titulat en Arquitectura Tècnica per la Universitat de Girona (2004)
Des del 2007 amb experiència en Project & Construction Management, complementant el rol de Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut en projectes de diferent índole (urbanitzacions, centres comercials, industrials, laboratoris, centres docents i esportius, o edificis de serveis) i diferent tipologia de client (des de particulars a multinacionals). De caràcter tècnic marcat, dirigeix i coordina part de l'equip en la redacció d'estimacions de costos, planificacions globals i detallades, auditories tècniques, estudis de viabilitat o gestió de licitacions en projectes i obres mitjançant sistema Fast-Track o convencional.

project management gestion de obras girona y barcelona