SERVEIS DE PROJECT MANAGEMENT,
CONSTRUCCIÓ I CONSULTORIA

ACOMPANYEM ELS NOSTRES CLIENTS DURANT TOT EL PROCÉS

Nexxo Project Management és una companyia de Project, Construction, Facility Management i Consultoria en projectes d'inversió en actius immobiliaris que lidera tot tipus de projectes i fases segons les necessitats específiques de cada client. Podem encarregar-nos de la construcció des d'una perspectiva global, oferint tots els serveis, des de la fase embrionària fins al lliurament final al client, o bé liderar parts concretes.

Des de la nostra companyia guiem els nostres clients en tot el procés i som el Nexxo entre totes les parts implicades (promotors, projectistes, contractistes, tècnics i administració) garantint la màxima eficàcia i coordinació, i minimitzant tots els riscos amb un control ferri de les possibles variables.

La Direcció integral del projecte aporta als nostres clients els millors resultats en tot el procés de disseny i de construcció des de la fase inicial fins que els objectius establerts han estat assolits.

Guiem i aconsellem a la Propietat en tots els passos defensant els seus interessos amb la màxima transparència coordinant, supervisant, gestionant els equips tècnics, auditant els requeriments administratius i regulant el contractista o contractistes, mitjançant els processos de gestió més flexibles i adequats per a cada tipus de client o projecte particular. La nostra metodologia minimitza riscos i elimina incerteses, s'anteposa a indefinicions i proporciona valor afegit a la inversió, optimitza terminis, millora l'eficiència global i garanteix la qualitat del projecte.

Portem a terme la Gestió de la Construcció mitjançant la divisió de la construcció de l'obra a diferents lots o paquets per actuar amb més control i eficiència.

Assumim de manera executiva l'organització, la coordinació i la supervisió de la licitació, la contractació i l'execució de les obres, i la representació dels nostres clients davant dels contractistes i subministradors directament contractats per la Propietat. El control absolut i directe dels terminis i dels costos sense manipular la qualitat, sense intermediaris, permet obtenir els proveïdors i industrials més adients. Gestionem, organitzem i supervisem tots els participants en l'execució de les obres, disposant-ne un equip tècnic expert a peu d'obra.

Participem com a Director d'execució formant part de la Direcció Facultativa de les obres, i assumim la figura de Coordinador de Seguretat i Salut de les obres.

Ens responsabilitzem de tot el procés que gestionem minimitzant-ne els costos. Realitzem de manera eficient l'Estat de mesuraments i pressupostos dels projectes. Els nostres processos de treball ens permeten assegurar el compliment normatiu i els objectius dels nostres clients.

Amb els nostres partners i col·laboradors implementem la nostra capacitat per oferir un servei integral de projecte i obra redactant, col·laborant o auditant Projectes d'execució i instal·lacions.

La nostra experiència en direcció i execució d'obres, aplicada al disseny i la redacció de projectes, aporta als nostres clients la seguretat que els seus objectius són la màxima prioritat. A partir de la nostra experiència i coneixement, oferim un servei d'assessoria general en construcció: disposem d'un equip amb àmplia experiència a Auditories de Projecte, Due Diligences, i estudis econòmics i de viabilitat de promocions immobiliàries.

Gestionem i assegurem el millor funcionament dels actius immobiliaris i dels seus serveis derivats, a partir de l'estudi d'espais, consums, usos i fluxos preexistents i objectivant-ne l'eficiència.

La implantació dels nostres processos de planificació, predimensionament de costos i control pressupostari, així com els protocols de control de qualitat en la gestió documental i de processos dexecució dobra, fan realitat els objectius més exigents.

A Nexxo Project Management oferim experiència en el disseny, la implantació, la gestió i la divulgació de Serveis d'Eficiència Energètica.

Adaptem les instal·lacions i el seu funcionament al desenvolupament real de l'activitat dels nostres clients, augmentant-ne la competitivitat i reduint-ne l'impacte ambiental. Garantim els estalvis involucrant els nostres clients en els projectes: auditorías energéticas, gestión de recursos y cuantificación real.