Perruqueria Toro a Barcelona

Arquitectes: Nexxo Project Management
Estat: Finalitzat

Serveis realitzats:

– Redacció de Projecte
– Project Management
– Direcció d'Execució i Direcció d'Obra
– Coordinació Seguretat i Salut
Client: Hair Trade
Actuació: Reforma